Lockerz: Restock generalny coraz bli??ej, wkr??tce shopowy!
Dodane przez Karczu dnia Lutego 07 2011 22:18:04
Warto przypomnie?, ??e generalny restock na Lockerz mo??e mie? miejsce dzisiaj, jutro lub w ??rod?. Je??eli natomiast chcesz skupic sie tylko na restocku shopowym, to pami?taj, aby kupi? dowolny przedmiot w SHOPIE, DECAL SHOPIE, b?d?? zakupi? Ultimate Wallpaper do dnia 12 lutego do godz. 5:59!