Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: Reklamuj nas w zamian za punkty!

Dodane przez Karczu dnia 06-12-2010 21:06
#1

Chcia??by?? pom??c nam w promocji i reklamie tego miejsca, a tym samym zgarn?? dla siebie dodatkowe Punkty Bonusowe? Jest na to wy??mienity spos??b!

Je??eli masz w??asn? stron? internetow?:
(Mo??e to oczywi??cie by? r??wnie?? jakie?? forum, blog etc.)
Mo??esz umie??ci? w widocznym miejscu (mo??e by? stopka lub jaki?? specjalny panel reklamowy) jeden z naszych button??w lub banner??w. Nast?pnie zg??o?? si? do mnie na PW zamieszczaj?c przy tym link do strony z t? reklam?. Punkty przydzielane b?d? w zale??no??ci od popularno??ci i rozwini?cia strony.

Je??eli masz konto na jakim?? forum:
Mo??esz umie??ci? w swojej sygnaturce jeden z naszych button??w lub banner??w. Mo??esz r??wnie?? utworzy? specjalny w?tek, w kt??rym zareklamujesz nasz? stron?. Nast?pnie zg??o?? si? do mnie na PW zamieszczaj?c przy tym link do Twojego konta lub w?tku reklamowego na tym forum. Punkty przydzielane b?d? w zale??no??ci ilo??ci Twoich post??w b?d?? estetyki w?tku z reklam?.

Je??eli nie spe??niasz powy??szych punkt??w, a chcesz pom??c w reklamie:
Mo??esz zaj?? si? pozycjonowaniem strony. W tym celu mo??esz umieszcza? linki do naszej strony w r????nego rodzaju katalogach stron internetowych, preclach i toplistach. Nast?pnie zg??o?? si? do mnie na PW zamieszczaj?c przy tym dok??adne linki do miejsc, w kt??rych wykona??e?? takowe czynno??ci. Punkty przydzielane b?d? w zale??no??ci od ilo??ci dodanych link??w w tego typu serwisach.

Wszystkie nasze grafiki reklamowe znajdziesz tutaj: KLIK!

Zapewniam r??wnie??, ??e dla os??b reklamuj?cych nasz? stron? punkty przedzielam bardzo ??askawie i obficie! Naprawd? warto!


Edytowane przez Karczu dnia 07-07-2012 14:27